Sociale forhold

Hvordan var slægtsrelationerne mellem gårdene? Hvem blev gift med hvem? Hvem stod fadder for børn fra de andre ejendomme?

Foreløbig har jeg kun foretaget en undersøgelse: Hvem stod fadder for hvem?

Denne undersøgelse er inspireret af Asbjørn Romvig Thomsen: Sociale relationer i en brydningstid, Faddere og forældre i et dansk landbosamfund 1750-1830.
Min undersøgelse kan læses her.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License